Werkwijze

Het traject

Allereerst vindt een oriënterend gesprek plaats. In zo’n gesprek wordt in kaart gebracht waar je aan wil werken. Gezamenlijk wordt een eerste verkenning gemaakt van de oorsprong van de problematiek. N.a.v. dit gesprek kun je besluiten om een traject aan te gaan.
Wanneer de basis gelegd is, zullen de sessies in de richting gaan die je zelf bepaalt. De vraag die centraal staat is: “Wat houdt mij op dit moment het meeste bezig?” Hier wordt vervolgens de meest toegankelijke werkvorm voor gezocht.
Na ongeveer 5 sessies volgt een evaluatie en kan besloten worden óf en op welke wijze verder te gaan.

Relatietherapie

Een sessie voor relatietherapie duurt minimaal 1 ½ uur. In deze sessies wordt gekeken hoe de communicatie plaatsvindt en hoe deze waar nodig verbeterd kan worden. Daarnaast is het voor beide partners van belang om de persoonlijke mechanismen te leren kennen en hoe deze bij en door elkaar aangeraakt worden. Als eenmaal de diepere achtergrond bekend is, is het gemakkelijker uit het oude patroon te stappen en op een nieuwe manier met elkaar om te gaan.

De kosten

Een sessie voor individuele therapie duurt een uur :    € 75 

Een sessie voor relatie therapie min. anderhalf uur :   € 155

Ook is een sessie per telefoon of skype mogelijk:        € 55

Mocht de sessie langer dan 15 minuten uitlopen, dan wordt een kwartier extra berekend.

Omdat ik voor iedereen toegankelijk wil zijn, is in overleg een ander tarief mogelijk wanneer genoemde bedragen niet op te brengen zijn.

Betreft afzegging

Afspraken die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd worden voor de helft in rekening gebracht. Wanneer op de dag van de afspraak wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.